Hành trang Tiếng Anh cho bé vào lớp 1

Con bắt đầu bước vào lớp 1, trường mới, cô mới, bạn bè mới.

Khi bắt đầu 1 môi trường mới, con sẽ phải thay đổi để thích nghi rất nhiều, đặc biệt trong học tập, vì con bắt đầu phải chuẩn bị tiếp thu 1 lượng kiến thức tương đối nhiều và khác, bố mẹ nên đồng hành, chia sẻ, khó khăn, động viên con, đặc biệt giúp đỡ con trong viêc học để con không bị chậm hơn so với các bạn.

Để chuẩn bị cho con ba mẹ có thể tham khảo CUỐN SÁCH NÀY