50 quick play grammar Games

Sách luyện ngữ pháp qua trò chơi 50 Quick-Play Grammar Games by Paul F. Johnson này rất thú vị, kỳ nghỉ hè kết hợp chơi với học thì rất tuyệt ạ !!!

Đây là bộ sách đen trắng tập hợp các trò chơi hình vẽ cho bé, bé học thêm các từ ngữ mới mà cảm giác như đang chơi vậy. Bằng các trò chơi Tìm hình đoán chữ, tìm sự khác nhau, Điền từ Tiếng Anh, ….

Bộ sách rất hay ba mẹ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH VỀ CHO CON NHA.