Thẻ tiếng anh theo chủ đề – Dành cho con tập làm quyen tiếng anh

Bộ thẻ là tập hợp các con vật, đồ vật có sự giống nhau, giúp các bé liên tưởng, tưởng tượng, các bé sẽ có góc nhìn, cũng như sự sáng tao hơn, đồng thời bộ thẻ giúp con có một chút vốn từ cơ bản tiếng anh.

Ba mẹ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH